Yaşam Eğitimin ve aktivitelerin kişisel gelişime faydaları

Eğitimin ve aktivitelerin kişisel gelişime faydaları

6 yıl önce     Yaşam 0

Kişisel gelişimin etkisi..

Erken yaşlardan itibaren bireyin,bireylerin çok yönlü gelişiminde ders dışı sosyal etkinlikler, ders içi etkinlikler kadar önem arz etmektedir. Ders dışı etkinlikler, öğrencilerin formal öğretim süreci içerisinde öğrendiklerini pekiştiren, bu öğrenmelerin yaşamla ilişkili olduğunu gösteren uygulamaya dönük etkinliklerdir. Okullarda uygulanan bu etkinlikler, öğretim programı dışında yürütülen ek etkinlikler ile eğitim programlarıyla işbirliği içinde yürütülen tamamlayıcı ve bütünleyici etkinlikler olarak sınıflandırılabilir.

 

Bilgi Yarışması

1. Ders Dışı Etkinliklerin Kişisel Gelişime Etkileri

Yapılan çalışmalar ders dışı etkinliklerin, öğrencilerin sorumluluk alma, girişimcilik, liderlik ve zaman yönetimi becerilerini geliştirdiğini ortaya koymuştur. Bu etkinlikler sağladıkları eğitsel yaşantılarla, öğrencilerin yaşamdaki dengeyi keşfetmelerini ve serbest zamanlarını yararlı bir biçimde geçirmelerini sağlamaktadır. Araştırmacılar, okuldaki ders dışı fiziksel etkinliklere katılan öğrencilerin, katılmayan öğrencilere kıyasla daha olumlu benlik algısına sahip olduklarını, stresle baş etme becerilerinin ve özsaygılarının ise daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda bu etkinlikler, öğrencilerin öznel iyi oluşlarına da katkı sağlamaktadır. Sportif etkinliklerin doğasındaki sağlıklı rekabet ortamları ile öğrenciler kazanma ve kaybetme duyguları ile nasıl baş edebileceklerini öğrenmektedirler. Nitekim bu tür etkinlikler için kazanmak kadar kaybetmek de olağan bir sonuçtur. Dolayısıyla, etkinliklere katılan öğrenciler herhangi bir sporda bir maç kaybettiklerinde ya da yaralandıklarında bu durumların üstesinden gelmeyi de öğrenme şansı yakalamaktadırlar. Bu öğrenmeler, öğrencilerin hayat boyu başarıları için anahtar bir rol oynamaktadır. Ders dışı etkinliklerin sunduğu yaşam deneyimi fırsatları ele alındığında, öğrencilerin ilgi alanlarını genişlettiği, düşüncelerini ifade edip yeni fikirlerini deneme imkânı bulabildikleri görülmektedir. Böylece öğrenciler, kendilerini daha iyi tanıma ve keşfetme olanağına da sahip olmaktadırlar.

2. Ders Dışı Etkinliklerin Akademik Gelişime Etkisi

Marsh ve Kleitman ders dışı sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin, boş zamanlarını planlı bir şekilde değerlendirmeyen öğrencilere kıyasla daha iyi çalışma alışkanlıklarına ve daha yüksek akademik performansa sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde, ders dışı etkinlikler ile uğraşan öğrencilerin okul devamsızlıkları daha düşük olurken, daha yüksek eğitsel beklenti içinde oldukları görülmüştür. Araştırmalar, toplum hizmeti çalışmalarına ve gönüllü faaliyetlere katılımın öğrenci başarısı üzerinde olumlu bir etki yarattığını göstermektedir. Zamanlarının çoğunu okul ortamında geçiren çocuklarımız için sağlanan ders dışı etkinlikler, onların kendilerini daha az stresli hissetmelerini sağlamaktadır. Böylece, çocuklar birey olarak kendilerini daha iyi hissetmekte ve okulda daha fazla şey öğrenmeye hazır olmaktadırlar.

Ders dışı etkinliklerin öğrencilerin, üst düzey düşünme becerileri, öğrenme motivasyonları ve akademik performansları üzerinde de olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Sunduğu yaşantılar ile hayatı okula taşıyan ders dışı etkinlikler, öğrencilerin problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmekte, akademik performanslarını ise artırmaktadır. Örneğin, okulda müzikle ilgili etkinliklere katılım gösteren öğrencilerin, formal eğitim dışındaki zamanlarda müzik eğitimi almayan öğrencilere kıyasla daha yüksek akademik başarı gösterdiği görülmektedir. Aynı zamanda araştırmacılar, müzik eğitiminin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu öğrencilerin, özellikle matematik ve okuma becerilerinde daha iyi performans sergiledikleri tespit edilmiştir. Gelişmiş akademik beceriler öğrencilere okulu sevdirirken bir yandan öğrencilerin okul ile olumlu bir bağ kurmasını da sağlamaktadır.

    Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yazın!